top of page
Attelier & værksteder
Musik & lyd
Bliv frivillig

Bæredygtig, eksperimenterende og cirkulær ombygning af Kjøllergaard

Skærmbillede 2021-09-11 kl. 12.30_edited.jpg

Kjøllergård vil de kommende år undergå en enorm transformation. Men processen kommer ikke til at ligne en traditionel lineær bygningstransformation fra masterplan til færdigt bygningsværk. Tværtimod vil udviklingen af Kjøllergård foregå som en strategisk, agil proces, hvor ressourcerne og potentialerne, der er til stede, bliver sat i spil og bliver drivkraften for transformationen. De bæredygtige valg bliver for os de løsninger og processer, som giver ressourcerne, de materielle, økonomiske og menneskelige ressourcer bedst luft under vingerne.

Skærmbillede 2021-09-10 kl. 10.42.07.png

Kjøllergaard er et gammelt landbrug der tidligere holdt bl.a. svinedrift. Ombygningen og renoveringen af den gamle gård kommer til at ske gradvist henover de næste mange år, og vil foretages i etaper alt efter økonomi, engagement fra de kreative lag og behov fra lokalsamfundet.

Skærmbillede 2021-09-10 kl. 10.42.23.png
Landbrugsproduktionen flytter i disse år i stor stil ud af de traditionelle danske gårde. Dermed opstår et fantastisk mulighedsrum for i fremtiden af lade gårdene fungere som lokale kraftcentre i landsområderne. Dette potentiale vil vi sætte i spil ved at udnytte de eksisterende bygningsmæssige strukturer på Kjøllergård på nye måder og til nye formål. Dermed vil vi bruge Kjøllergård som et bygningsmæssigt foregangseksempel på, hvordan gårde over det ganske land kan transformeres med respekt for bygningskulturen og med blikket rettet mod fremtiden.
Skærmbillede 2021-09-10 kl. 10.45.55.png

Kjøllergaard er beliggende på østbornholm udenfor Østermarie og 5 minutters kørsel fra kysten og nær bl.a. Svaneke. Gården er beliggende på en 3 hektar stor grund med fredskov, fremskudt klippeundergrund, vandløb, frugthaver, blomstereng, 11 bygninger, 2 gylletanke, en såkaldt "gårdkone", stor maskinhal og en sand labyrint af gemmesteder og kringelkroge.

indgang.jpeg
Markør.png

Indgangspartiet til Kjøllergaards mange faciliteter bliver den grønne silo, som i mange år har fungeret som bindeledet mellem to stalde og den indre gårdsplads. Med en mosaik af genbrugsvinduer bliver denne syv meter høje bygning en markør for Kjøllergaard der byder både gæster og bæredygtigt byggeri velkommen.

Gylledome.jpeg

Når Kjøllergaard skal forvandles til til et kreativt mekka, sker det med udgangspunkt i de eksisterende bygninger. I stedet for at bygge nyt, vil design-, arkitekt- og byggeteamet bag Kjøllergaard ”opgradere” og udnytte de konstruktioner der allerede findes på gården. Fx ønsker vi at bibevare de to store gamle gylletanke og tilføre dem nye formål der kan give unikke oplevelser. Den ene gylletank får hul i væggen og en gennemsigtig kuppel på sig, som danner en frodig meditationshave med mulighed for ro og fordybelse samt intimkoncerter og foredrag.

møddingen.jpeg

”Møddingen” bliver det primære udendørs samlingspunkt for gårdens gæster der kommer for at nyde en koncert eller en kage i den lille café.

Balladen.jpeg

"BALLADEN" bliver et musikalsk forsamlingshus startet og drevet af musikforeningen Østersø Sonics. BALLADEN er den gamle lille maskinhal og tilhørende udeområde som skal danne rammerne om intimkoncerter, sommerfester, marked, øvelokale, lydstudie m.m.

Illustrationer er lavet af arkitekt Jens Peter Kruse.

bottom of page