top of page

KJØLLERGAARD

Kjøllergaard er bornholms 39. selvejergård og er blevet ombygget og udbygget adskillelige gange gennem de sidste mere end 100 år. Gården har været et familieforetagende i flere generationer med især svinedrift. Vi (Roald & Miriam) købte og overtog stedet i foråret 2021.

I alt udgøres Kjøllergaard af 11 bygninger inkl. maskinhal, stalde, lader og et hovedhus på ca. 580 m2. Herudover 2 gylletanke, 2 hektar skov, frugthaver, vandløb, blomstereng m.m.

Kjøllergaard har i sin gårdsplads en bygning der kaldes for "gårdkonnan" (gårdkonen), hvilket efterhånden er lidt af en sjældenhed i det danske landskab, da størstedelen af disse gamle bygninger er revet ned.

Beliggende på østbornholm lige udenfor landsbyen Østermarie, befinder Kjøllergaard sig i et geografisk område, hvor grundfjeldet (klipperne) ligger nær - og nogle gange over - jordoverfladen.

Miriam.jpeg
bottom of page